Soalan: Bagaimanakah kaedah pengiraan zakat ke atas ASB?

Jawapan:

Pengiraan zakat ke atas pelaburan ASNB hendaklah mengikut kaedah yang terkini, selaras dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor bertarikh 3 November 2020. Oleh itu, taksiran zakat terhadap pelaburan ASNB adalah diwajibkan ke atas keseluruhan aset pelaburan, dividen dan bonus sebagaimana kaedah berikut:

Perkara ini berkuatkuasa mulai 15 Februari 2021.

 

Soalan : Bagaimanakah kaedah pengiraan zakat qada ke atas pelaburan ASNB?

Bagi pelabur yang ingin menunaikan qadha zakat ke atas pelaburan ASNB, ia hendaklah mengikut kaedah taksiran zakat pelaburan ASNB bagi tahun kewangan sebelum 2016 hingga 2019 iaitu mengikut kadar peratusan patuh syariah bagi tahun kewangan berkaitan sebagaimana kaedah berikut:

Ringkasan kadar pelaburan patuh syariah ASNB bagi setiap tahun kewangan adalah seperti jadual berikut:

Kaedah taksiran zakat saham amanah ASNB bagi sesuatu tahun hendaklah mengikut kada peratusan patuh syariah bagi tahun kewangan berkaitan.

Kaedah taksiran zakat saham amanah ASNB bagi tahun kewangan (t.k) 2019 adalah sebagaimana berikut :