hukum ke atas pendapatan atau dividen yang diperolehi daripada insurans konvensional
hukum ke atas pendapatan atau dividen yang diperolehi daripada insurans konvensional
hukum ke atas pendapatan atau dividen yang diperolehi daripada insurans konvensional
hukum ke atas pendapatan atau dividen yang diperolehi daripada insurans konvensional

Soalan: Apakah status hukum ke atas pendapatan atau dividen yang diperolehi daripada insurans konvensional?

Jawapan: Pendapatan atau dividen yang diperolehi daripada insuran konvensional adalah tidak halal dan tidak boleh digunakan untuk sebarang perbelanjaan dan TIDAK WAJIB dizakatkan. Ini kerana insuran konvensional menggunakan aqad mua’wadhah (kontrak jual beli) yang mempunyai unsur gharar (ketidakpastian / uncertainty), dan ia tidak mematuhi hukum syarak. Dinasihatkan agar bertukar kepada sistem takaful yang mematuhi hukum Islam, apatah lagi pada masa kini sudah terdapat banyak polisi takaful yang menggunakan aqad tabarru yang sah di sisi syarak.