Hukum Zakat Apabila ‘Surrender’ Insuran Konvensional

0
195
Hukum Zakat Apabila 'Surrender' Insuran Konvensional
Hukum Zakat Apabila 'Surrender' Insuran Konvensional
Hukum Zakat Apabila 'Surrender' Insuran Konvensional
Hukum Zakat Apabila ‘Surrender’ Insuran Konvensional

Soalan: Apabila berlaku proses surrender’ (menamatkan polisi insurans konvensional) dan ada lebihan wang yang diperolehi, maka wang tersebut dianggap sebagai wang pokok’ yang halal digunakan dan wajib dizakatkan

Jawapan:

Jika jumlah surrender value (nilai serahan yang diterima setelah pembatalan polisi insuran) yang diterima kurang atau sama dengan jumlah caruman, ia dianggap wang pokok yang bersih dan boleh dibelanjakan. Ia dikenakan zakat sebagai zakat simpanan dan hendaklah digabungkan dengan gabungan harta nisab emas yang lain pada tahun berkenaan (emas, pelaburan dan simpanan).