Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf berikut:

Asnaf Fakir

 • Saguhati Hari Raya
 • Pengurusan rumah orang tua
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Bantuan perubatan
 • Pengurusan jenazah fakir
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Plumbing & wiring rumah
 • Projek Asnaf
 • Bantuan makanan bulanan
 • Kursus/Latihan

Asnaf Miskin

 • Saguhati Hari Raya
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Aset miskin
 • Agihan raya anak yatim miskin
 • Pengurusan Bengkel Jahitan
 • Bantuan Perubatan
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Mawaddah Kraf
 • Pengurusan jenazah miskin
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Plumbing & wiring rumah
 • Bantuan Modal Perniagaan
 • Bantuan Modal Perikanan
 • Bantuan Modal Penternakan
 • Bantuan Modal Pertanian
 • Dana Amanah Miskin(Modal Berkelompok)
 • Bantuan makanan bulanan
 • Kursus/Latihan

Asnaf Muallaf

 • Saguhati Hari Raya
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Percetakan dan Penerbitan
 • Program Ceramah
 • Sumb. badan/persatuan muallaf
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan Pengurusan Unit Dakwah
 • Peralatan dan selanggaraan komputer
 • Aset Muallaf
 • Bantuan Berkhatan
 • Bantuan Perkahwinan
 • Saguhati galakan
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Pengurusan jenazah
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Elaun kakitangan unit dakwah
 • Bantuan Modal
 • Kursus/Latihan
 • Aktiviti/Lawatan sambil belajar
 • Elaun kelas agama asas
 • Elaun guru kelas agama asas

Asnaf Amil

 • Amil Zakat Fitrah
 • Amil Zakat Padi
 • Pengurusan Institusi Amil

Asnaf Fisabilillah

 • Saraan tenaga kerja sokongan
 • Elaun guru agama/penceramah
 • Program forum/ceramah agama
 • Program out reach
 • Bantuan kpd persatuan/bdn Islam
 • Kursus pegawai masjid
 • Elaun tahunan pegawai masjid
 • Bantuan penyelidikan/penerbitan
 • Program penerapan nilai-nilai murni
 • Elaun guru KAFA
 • Pembinaan/baikpulih masjid/surau/sekolah
 • Elaun Bulanan Pegawai masjid
 • Imbuhan penolong pendaftar nikah
 • Saguhati kaunselor pengatkuasa
 • Saguhati kaunselor sukarela
 • Bantuan kecemasan,banjir,ribut,kebakaran
 • Pembinaan/baikpulih inst agama luar negara
 • Pembinaan/baikpulih insitusit agama
 • Bantuan karpet/peralatan masjid/surau
 • Bantuan keperluan sekolah

Asnaf Gharim

 • Hutang kerana keperluan hidup
 • Hutang persatuan kerana permasalahan ummah
 • Hutang perubatan/rawatan mesin dialisis
 • Pengurusan jenazah tanpa waris

Asnaf Ibni Sabil

 • Bantuan Musafir

Asnaf Riqab

 • Bantuan pemulihan akidah
 • Bantuan pemulihan akhlak
Lihat penerangan lanjut tentang zakat dalam bentuk video: