Kategori Zakat

Dua kategori zakat iaitu:

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan.

Zakat Harta

Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut:

  • Zakat Pendapatan
  • Zakat Perniagaan
  • Zakat Binatang Ternakan
  • Zakat Tanaman Padi
  • Zakat Wang Simpanan
  • Zakat Emas dan Perak
  • Zakat Pelaburan
  • Zakat Galian dan Harta Karun
  • Zakat KWSP
  • Zakat Takaful