Harga Emas dan Perak Semasa

Harga Emas Semasa

BilKetulenan (Karat)Jenis EmasHarga/gram
124 K999
 223 K950
 322 K916
 421 K875
 520 K835
 618 K750Harga Perak Semasa

JenisHarga/gram
Perak


* Harga Emas dan Perak yang tertera di atas HANYA diguna pakai di Lembaga Zakat Selangor sahaja.