Mengapakah ketetapan zakat KWSP dibahagi mengikut ketetapan umur sebelum 55 tahun, semasa atau mencapai umur 55 tahun dan selepas umur 55 tahun?

Viewed 162 Times

Ini kerana setiap peringkat umur itu tahap pemilikan sempurna keatas wang KWSP adalah berbeza-beza.

Was this answer helpful ? Yes / No