Bagaimanakah kaedah taksiran zakat KWSP ketika umur telah mencapai 55 tahun?

Viewed 185 Times

Jika pembayar zakat layak untuk membayar zakat pendapatan maka seluruh jumlah wang KWSP wajib ditaksirkan sebagai zakat simpanan.

Was this answer helpful ? Yes / No