Perbankan Internet

Utama Cara Pembayaran Zakat Perbankan Internet

Pembayaran melalui kaedah ini terbuka kepada pembayar-pembayar yang mempunyai Akaun Simpanan atau Semasa dengan Agen Kutipan yang dilantik dan mendaftar sebagai pengguna kemudahan perbankan internet.

Agen kutipan yang menyediakan kemudahan ini:

Cara Pembayaran Zakat

Pin It on Pinterest

Share This