Tarikh : 1/1/2009
Penulis : Editor

Apakah perkembangan permohonan tunggakan sewa rumah bagi ibu tunggal di PPRT Kota Damansara?

Permohonan yang telah diterima daripada mereka sebanyak 34 permohonan. Hasil siasatan yang telah dilaksanakan pada Sabtu lalu (31 Julai), didapati tidak semua daripada mereka layak menerima bantuan kerana tidak menepati haddul Kifayah (Garis Penentuan Kemiskinan).

Didapati daripada 34 permohonan itu, hanya 17 permohonan sahaja yang layak. Mereka ini akan dibantu di bawah asnaf Gharimin.

Dan untuk makluman daripada permohonan itu, hanya 7 orang daripada mereka adalah ibu tunggal dan manakala yang lain masih mempunyai suami (keluarga).

Daripada 7 orang ibu tunggal tersebut, 4 daripada mereka adalah asnaf zakat yang telah menerima pelbagai bantuan seperti bantuan pendidikan, bulanan, hari raya dan sebagainya.

TV3NEWS

Bagi kes Siti Aishah Mohd Yusof (jurucakap)
Siti Aishah adalah asnaf zakat yang telah didaftarkan sejak tahun 2008 lagi. Pada tahun 2008, beliau telah menerima bantuan wang kecemasan sebanyak RM400.

Manakala bagi bantuan pada tahun 2009, beliau telah menerima bantuan kewangan bulanan bermula Mac sebanyak RM250, dan pada bulan April dinaikkan kepada RM400 sehingga sekarang. Beliau juga telah menerima bantuan kecemasan pada Jun sebanyak RM150, bantuan tunggakan sewa rumah sebanyak RM2,000 pada bulan Jun, bantuan perubatan anak (RM250), bantuan cermin mata anak (RM200) dan bantuan kecemasan baru-baru ini sebanyak RM300.

Bagi Kes Arbaiyah binti Sulaiman (Salah seorang ibu tunggal)
Beliau telah didaftarkan sebagai asnaf zakat sejak tahun 2008. Bantuan yang diterima oleh beliau ialah bantuan tunggakan bil elektrik sebanyak RM535.50, hutang bil air (RM80), bantuan makanan bulanan, bantuan menjelaskan hutang sewa rumah (RM372), bantuan Ramadan dan Hari Raya (RM750) dan bantuan pendidikan anak (RM630).

Bagi tahun 2009, bantuan makanan bulanan diteruskan selain menerima bantuan pendidikan anak sebanyak RM400 dan menjelaskan hutang sewa rumah sebanyak (RM496).

Beliau ada memohon bantuan kewangan bulanan, tetapi didapati tidak layak kerana pendapatan isi rumah melebihi haddul kifayah setelah dibuat siasatan.

Berapakah jumlah ibu tunggal yang telah LZS bantu?
Zakat bukan diperuntukkan kepada ibu tunggal, sebaliknya zakat adalah untuk mereka yang fakir, miskin dan yang termasuk di dalam asnaf yang lapan sebagaimana ditetapkan di dalam al-Quran surah at Taubah ayat 60.

Tetapi jika ibu tunggal itu menepati hadul kifayah, dan dikategorikan sebagai asnaf fakir atau miskin, dia layak menerima bantuan zakat.

Pada tahun 2008, LZS telah membantu seramai 11,495 orang asnaf fakir dan 7,140 orang asnaf miskin. Jumlah keseluruhan fakir dan miskin di Selangor tahun 2008 adalah seramai 18, 635 orang

Kini LZS dalam proses agihan bantuan persiapan Ramadan dan Hari Raya bagi fakir dan miskin di Selangor. Dianggarkan seramai 22,000 orang asnaf fakir dan miskin tahun ini akan menerima bantuan. Agihan ini akan bermula pada 4hb Ogos sehingga 25hb Ogos. Terdapat 46 program yang telah disusun di seluruh Selangor. Bantuan minimun yang akan diterima oleh asnaf miskin sebanyak RM550 dan maksimum sebanyak RM1,000 (bergantung kepada tanggungan). Manakala bagi asnaf fakir pula minimum adalah sebanyak RM600 dan maksimum sebanyak RM1,000 (bergantung kepada tanggungan).

Apakah usaha LZS dalam membantu ibu tunggal fakir dan miskin ini?
Bagi agihan di Selangor, LZS tidak menyediakan umpan sahaja. Malahan menyediakan pancing untuk mereka. Iaitu mendidik mereka berdikari. LZS menitikberatkan 4 program utama bagi membangunkan mereka iaitu Program Pembangunan Insan (kursus-kursus pembangunan diri, keluarga, ekonomi dan sebagainya); Program Pembangunan Ekonomi (bantuan modal dan kursus); Program Pembangunan Pendidikan (keseluruhan pendidikan anak-anak ditanggung, disediakan kursus persiapan peperiksaan, motivasi, asrama, kelengkapan pendidikan); dan Program Pembangunan Sosial (perlindungan seperti bantuan bina rumah baru, baik pulih rumah, sewa rumah, sakit kronilk) dan sebagainya. Sehingga kini, LZS menyediakan lebih 100 jenis bantuan untuk keseluruhan asnaf di Selangor.

Selain daripada bantuan sara hidup seperti bantuan bulanan, pendidikan anak, bantuan persiapan Ramadan dan Hari Raya, LZS akan mengenal pasti potensi asnaf dalam bidang-bidang tertentu yang membolehkan mereka berdikari, contohnya:

1. Perniagaan seperti kedai runcit, taska, pendidikan, dobi, dan sebagainya.
2. Kraf tangan.
3. Pertanian.
4.Jahitan.
5. Dobi.
6. Perikanan.
7.Ternakan; itik, kambing dan sebagainya.

LZS juga menyediakan bantuan berbentuk homebase, iaitu membuat kraf tangan di rumah yang dikendalikan oleh di D’ Asnaf Kraf. Apa yang penting mereka ingin belajar dan sentiasa berusaha. Walau bagaimanapun, hanya mereka yang telah menjadi asnaf fakir dan miskin sahaja layak untuk memohon bantuan seperti yang disebutkan.

Bagaimanakah cara memohon bantuan?
• Pemohon bolehlah memohon bantuan di 22 kaunter zakat di seluruh Selangor.

• Melalui penolong amil yang telah dilantik seperti nazir masjid, ketua kampung dan sebagainya.

• Setiap pemohon hendaklah mengisi borang bancian dengan lengkap dan akan disiasat terlebih dahulu sama ada menepati haddul kifayah atau sebaliknya, mengikut kriteria dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor.