Tarikh : 8/10/2010
Penulis : editor

Seperti tahun-tahun yang lalu, MAIS melalui LZS telah mengagihkan zakat kepada golongan fakir dan miskin di Selangor menjelang ramadan dan hari raya. Agihan untuk persiapan ramadan dan hari raya telah bermula pada 27 Julai hingga 10 Ogos melibatkan sebanyak 44 program agihan di seluruh Selangor. sebanyak RM 14,537,500.00 (Juta) telah diperuntukkan untuk diagihkan kepada 18,352 keluarga fakir dan miskin di Selangor.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM 9,008,500.00 (Juta) diagihkan kepada golongan miskin, manakala RM5,529,000.00 (Juta) diagihkan kepada golongan fakir.

Di Selangor terdapat seramai 11,114 keluarga asnaf miskin berbanding 10,843 keluarga tahun lalu, manakala bagi asnaf fakir pula terdapat seramai 7,238 keluarga berbanding 10,778 keluarga fakir tahun lalu.

Daerah Kuala Selangor mencatatkan bilangan paling ramai menerima bantuan iaitu kira-kira 3,373 keluarga dengan nilai bantuan sebanyak RM3,328,350 (Juta). Ini diikuti daerah Sabak Bernam seramai 3,065 keluarga (RM2,160,700), Hulu Langat seramai 2,781 keluarga (RM2,090,950), Gombak seramai 2,175 keluarga (RM1,645,850), Hulu Selangor seramai 1846 keluarga (RM1,408,350), Klang seramai 1,731 keluarga (RM1,336,950), Petaling seramai 1402 keluarga (RM1,099,400), Kuala Langat seramai 1,241 keluarga (RM938,950), Sepang seramai 420 keluarga (RM311,250) dan penempatan berkelompok seramai 300 keluarga (RM216,750).

Pengagihan bantuan ini dilaksanakan lebih awal bagi membolehkan penerima zakat membuat persiapan ramadan dengan lebih sempurna disamping dapat menumpukan perhatian kepada melaksanakan ibadah di bulan ramadan.