Tarikh : 7/2/2010
Penulis : editor

Yang Berbahagia Tuan Haji Mohamed Izam bin Mohamed Yusof telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Lembaga Zakat Selangor (MAIS) berkuatkuasa dari 21 Jun 2010.

Sebelum ini beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif di TH Global Sdn Bhd.

Manakala, Pengurus Besar, Lembaga Zakat Selangor (MAIS), Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Shahir Makhtar bercuti selama tiga tahun bermula dari 21 Jun 2010 bagi menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang pengurusan zakat.

Pelantikan Yang Berbahagia Tuan Hj Mohamed Izam bin Mohamed Yusof dipersetujui oleh Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS).