Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf berikut:

Asnaf Fakir dan Miskin
Bantuan Kewangan BulananBiasiswa Pelajaran
Bantuan Keperluan PendidikanBantuan Sewa Rumah
Saguhati Hari RayaBantuan kewangan bulanan
Pembinaan Rumah IndividuBantuan Modal Perniagaan
Bantuan Makanan BulananMembaik Pulih Rumah
Pembinaan rumah individuBantuan Perubatan
Kursus dan LatihanBantuan Pengurusan Jenazah
Bantuan Yuran Sekolah Rendah/Menengah

 

Asnaf Muallaf
Saguhati Hari Raya Saguhati Galakan Saudara Baru
Bantuan Kewangan Bulanan Bantuan Modal
Elaun Kehadiran Kelas Agama Asas Bantuan Perubatan Muallaf
Bantuan Sewa Rumah Kursus dan Latihan
Dermasiswa Muallaf Pembinaan Rumah Berkelompok
Bantuan Perkahwinan Pengurusan Jenazah
Bantuan Umum Pelajaran Bantuan Berkhatan
Pembinaan Rumah Individu

 

Asnaf Fisabilillah
Bantuan Kepada Persatuan/Badan Islam Pembinaan Baik Pulih Surau Sekolah
Bina/Baik Pulih Sekolah Agama Dermasiswa Kecil Pelajar SAMR/T
Dermasiswa Belajar Di Luar NegaraBantuan Keperluan Sekolah
Program Penerapan Nilai-Nilai IslamBantuan Peralatan Masjid/Surau
Dermasiswa Huffaz Al-QuranBantuan Pendidikan/Penerbitan
Pembinaan/Baik Pulih Institusi Agama Bantuan Banjir
Pembinaan Baik Pulih Masjid Bantuan Kebakaran
Pembinaan Baik Pulih SurauDermasiswa Pelajar Cemerlang
Bantuan Karpet Masjid/Surau Bantuan Ribut

 

Asnaf Gharimin
Hutang Rawatan Dialisis
Hutang Perubatan
Hutang Kerana Keperluan Hidup
Pengurusan Jenazah Tanpa Waris
Hutang Badan/Persatuan

 

Asnaf Ibni Sabil
Bantuan Musafir
Bantuan Tiket Pergi/Balik
Bantuan Pelajar Luar Negara