YBhg Datuk Siti Maslamah bt Osman

Biodata  

Yang Berbahagia Datuk Siti Maslamah bt. Osman merupakan bekas akauntan negara. Beliau telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pemegang Amanah LZS pada tahun 2005. Beliau memulakan tugas sebagai Akauntan Perbendaharaan di Jabatan Telekom Malaysia sebelum menjadi Akauntan Kanan Perbendaharaan, Seksyen Sistem dan Analisa di Jabatan Akauntan Negara.

Portfolio  

 • Nama

  YBhg Datuk Siti Maslamah bt Osman

 • Jawatan

  Ahli Lembaga Pemegang Amanah LZS
  (2005 – Kini)

 • Kelulusan
  • Chartered Institute of Management Accountants United Kingdom
  • Associate, Chartered Institute of Management Accountants United Kingdom
  • Fellow, Chartered Institute of Management Accountants United Kingdom
 • Jawatan yang pernah disandang
  • Akauntan Negara Malaysia, Jabatan Akauntan Negara
  • Timbalan Akauntan Negara (Operasi)
  • Timbalan Akauntan Negara (Pengurusan)
  • Pengarah, Bahagian Perkhidmatan Teknologi Maklumat
  • Penolong Pengurus Projek, Unit Permodenan Perakaunan
  • Pengurus Kewangan di Bank Simpanan Nasional
  • Akauntan Kanan Perbendaharaan, Seksyen Sistem dan Analisa di Jabatan Akauntan Negara
  • Akauntan Perbendaharaan di Jabatan Telekom Malaysia