PIAWAIAN PERKHIDMATAN PELANGGAN LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

Latar Belakang

Piawaian Perkhidmatan Pelanggan telah diperkenalkan dan dipaparkan di semua cawangan-cawangan Zakat Selangor dengan hasrat untuk menggariskan komitmen utama dalam penyediaan perkhidmatan kepada pelanggan.

Selaras dengan aspirasi Zakat Selangor yang akan menjadi sebuah institusi yang menyediakan Piawaian Perkhidmatan bertaraf antarabangsa dari aspek prestasi, kualiti, nilai dan kepuasan pelanggan maka Piawaian Perkhidmatan Pelanggan sangat diutamakan.

Piawaian Perkhidmatan Pelanggan

Piawaian Perkhidmatan Pelanggan ini merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

  • Piagam ini digubal untuk mencerminkan perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan.
  • Membolehkan pelanggan mengetahui standard kualiti perkhidmatan pelanggan di Zakat Selangor.
  • Membolehkan pelanggan mengetahui secara spesifik tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis perkhidmatan.
  • Mengadakan petunjuk prestasi yang jelas bagi memudahkan Zakat Selangor membuat penilaian dan penambahbaikan gerak kerja dari masa ke semasa.
  • Mempertingkatkan disiplin, tanggungjawab dan akauntabiliti warga kerja dalam melaksanakan perkhidmatan yang telus serta “excellence” kepada pelanggan.

PRINSIP PIAWAIAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

Piawaian Perkhidmatan Pelanggan ini berdasarkan kepada empat (4) prinsip seperti berikut:

BilPrinsipHuraianHasil Yang Dijangkakan
Prinsip 1Kenali Pelanggan AndaMemahami profil asnaf dan pengeluar zakat untuk membolehkan:

• Menjangka keperluan dan keutamaan / pilihan pelanggan.
• Menawarkan produk dan perkhidmatan mengikut keperluan pelanggan.

Membina Kepercayaan
Prinsip 2Perkhidmatan yang Cekap dan Menepati MasaMemberikan perkhidmatan dengan lancar di mana pelanggan sedar akan:

• Tempoh masa yang akan diambil.
• Secara amnya, pelanggan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan perkhidmatan.

Boleh Dipercayai
Prinsip 3Perkhidmatan yang Telus dan Berbudi PekertiBerusaha untuk memberikan pengalaman terbaik terhadap pelanggan:

• Diberi akses kepada maklumat produk dan perkhidmatan yang komprehensif.
• Dikendalikan oleh warga kerja yang cekap dan berpengetahuan yang akan berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik.

Jalinan Hubungan yang Lebih Baik
Prinsip 4Perkhidmatan yang Mudah DiaksesMenawarkan model perhubungan dimana pelanggan sedar akan:

• Kepelbagaian pilihan saluran (bukan atas talian):
Cawangan – cawangan, Penolong Amil IPTA/IPTS, Zakat On Wheels, Kaunter Ejen Bank & Pos, Ejen Syarikat, Ejen Firma Audit, Amil Kariah, Pegawai Siasatan, EMS.

• Kemudahan untuk pelbagai saluran Atas Talian (Online) :
eZakat Online, Internet Banking, Kad Debit dan Kredit Islamic, Mesin ATM, Mobile Banking-Maybank Phone Banking, e-baucer, EFT, www.zakatselangor.com.my, pusat panggilan dan media sosial.

Menyediakan Kemudahan Perkhidmatan untuk ketenangan Minda Pelanggan

Screen Shot 2018-11-08 at 10.29.45 AM