Pengiraan zakat pendapatan kaedah 2 : Tanpa Tolakan Had Kifayah.