Laporan Kutipan dan Agihan Zakat

Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor

BilTajukMuka DepanMuat Turun
1Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2016 
2Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2015 
3Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2014 2014
4Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2013 2014
5Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2012 laporan2013icon
6Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2011laporanrasmi2011

Ringkasan Kutipan dan Agihan Lembaga Zakat Selangor

BilTajukMuka DepanMuat Turun
1Ringkasan Prestasi Kutipan & Agihan 2018 (Jan-Feb)summary2016 

2Ringkasan Prestasi Kutipan & Agihan 2017summary2016 

3Ringkasan Prestasi Kutipan & Agihan 2016summary2016 

4Ringkasan Prestasi Kutipan & Agihan 2015summary2015 

5Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2014infozakat2014-1 

6Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2013infozakat2013-2
7Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2012 infozakat2013

8Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2011laporan2012

Sijil Ketua Audit Negara

BilTajukMuka DepanMuat Turun
1Sijil Ketua Audit Negara Tentang Laporan Kutipan dan Agihan LZS 2012uploadannual2011-2
 

 2Sijil Ketua Audit Negara Tentang Laporan Kutipan dan Agihan LZS 2011uploadannual2011-2-1
3Laporan Audit Negara LZS 2011 annualaudit2011