Laporan Kutipan dan Agihan Zakat

Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor

BilTajukMuka DepanMuat Turun
1Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2015 
1Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2014 2014
2Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2013 2014
3Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2012 laporan2013icon
4Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2011laporanrasmi2011

Ringkasan Kutipan dan Agihan Lembaga Zakat Selangor

BilTajukMuka DepanMuat Turun
1Ringkasan Prestasi Kutipan & Agihan 2016summary2016 

2Ringkasan Prestasi Kutipan & Agihan 2015summary2015 

3Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2014infozakat2014-1 

 4Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2013infozakat2013-2
5Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan 2012 infozakat2013

6Ringkasan Statistik Kutipan & Agihan (Jan-Disember 2011)laporan2012

Sijil Ketua Audit Negara

BilTajukMuka DepanMuat Turun
1Sijil Ketua Audit Negara Tentang Laporan Kutipan dan Agihan LZS 2012uploadannual2011-2
 

 2Sijil Ketua Audit Negara Tentang Laporan Kutipan dan Agihan LZS 2011uploadannual2011-2-1
3Laporan Audit Negara LZS 2011 annualaudit2011