ZAKAT WANG SIMPANAN/PELABURAN TAKAFUL


Cash Value Polisi Takaful
   
JUMLAH YANG DIKENAKAN ZAKAT  


* Cash value adalah pada tahun semasa.ZAKAT KE ATAS POLISI TAKAFUL YANG MATANG


Nilai Polisi Takaful Yang Telah Matang
   
JUMLAH YANG DIKENAKAN ZAKAT  ZAKAT KE ATAS PAMPASAN TAKAFUL


Jumlah Pampasan Takaful
   
JUMLAH YANG DIKENAKAN ZAKAT  ZAKAT PAMPASAN POLISI INSURANS KONVENSIONAL


Jumlah bayaran pokok/premium pembeli polisi (semasa hayat pembeli/pemegang polisi)
   
JUMLAH YANG DIKENAKAN ZAKAT  Bayar zakat secara ONLINE di sini :