KAEDAH 1
BAHAGIAN A : KOMPONEN PENDAPATAN


 

  JUMLAH (RM)
A1. Hasil Penggajian & Upah Tahunan*

A2. Hasil Bebas & Profesional Tahunan**

 

A3. Hasil al-Mustaghallat***

 

A4. Hasil Pemberian atau Sumbangan

 

JUMLAH (A1 + A2 + A3 + A4)

 


 

BAHAGIAN B: TOLAKAN HAD KIFAYAH


B1 : Had Kifayah Isi Rumah

Diri  
Isteri (RM5000 seorang)  
Tanggungan belajar di IPT (RM2,800 seorang)  
Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas ) (RM2,300 seorang)  
Anak berumur 7 - 17 Tahun (RM2,200 seorang)

 

Anak berumur 0 - 6 tahun (RM1,450 seorang)

 

B2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkaitan)

Tanggungan Anak Cacat(RM2,400 seorang)

 

Tanggungan Pesakit Kronik(RM2,400 seorang)

 

Kos Penjagaan Anak(RM2,300 seorang)

 

JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH(B1 + B2) (RM)  

BAHAGIAN C: TOLAKAN LAIN


Caruman KWSP bahagian pekerja dibawah umur 55 tahun (jumlah gaji kasar x 11%)

 

Jumlah Tolakan Lain (RM)


BAHAGIAN D: PENDAPATAN BERSIH YANG DIZAKATKAN


= Jumlah Bahagian (A) - (B + C )
* Bahagian D mestilah sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat
(contoh 2017 = RM 14,546)

TOLAK Simpanan Tahunan Semasa LTH (jika ada)

Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian D x 2.5%

 

 

 
KAEDAH 2:
ZAKAT PENDAPATAN TANPA TOLAKAN HAD KIFAYAH


Jumlah Pendapatan Kasar Setahun
JUMLAH YANG DIKENAKAN ZAKAT   


Bayar zakat secara ONLINE di sini :NOTA : PERINCIAN KATEGORI PENDAPATAN

Hasil Pengajian & Upah Tahunan

Hasil Bebas & Profesional Tahunan : Hasil Bersih (selepas tolakan kos yang terlibat dalam tahan haul)

Hasil al-Mustaghallat Tahunan : Hasil Bersih (selepas tolakan kos yang terlibat dalam tahun haul)