Pendapatan Keluarga Sebulan

Bil  Kategori Kadar Had
Kifayah
Bilangan
1 Ketua Keluarga (Rumah Berbayar) ATAU 940.00
  Ketua Keluarga (Rumah Percuma) 610.00
2 Dewasa (berumur 18 thn ke atas) :
(a) Bekerja 395.00
(b) Tidak Bekerja 195.00
3 Anak Belajar di IPT 570.00
4 Anak Bersekolah Berumur 6-17 tahun 260.00
5 Anak Tidak Bersekolah Berumur Bawah 5 tahun 115.00

 

Tambahan

1 Tanggungan/Anak Cacat 200.00
2 Kos Penjagaan Anak 250.00
3 Kos Perubatan Sakit Kronik 200.00


Jumlah Had Kifayah
Pendapatan - Had Kifayah


Keputusan