Pendapatan Keluarga Sebulan

Bil  Kategori Kadar Had
Kifayah
Bilangan
1 Ketua Keluarga (Rumah Berbayar) ATAU 895.00
  Ketua Keluarga (Rumah Percuma) 570.00
2 Pasangan:
(a) Pasangan Bekerja 415.00
(b) Pasangan Tidak Bekerja 190.00
3 Dewasa (berumur 18 thn ke atas) :
(a) Bekerja 415.00
(b) Tidak Bekerja 190.00
4 Anak Belajar di IPT 235.00
5 Anak Bersekolah Berumur 5-17 tahun 185.00
6 Anak Tidak Bersekolah Berumur Bawah 17 tahun 120.00

 

Tambahan

1 Tanggungan/Anak Cacat 200.00
2 Kos Penjagaan Anak 190.00
3 Kos Perubatan Sakit Kronik 200.00


Jumlah Had Kifayah
Pendapatan - Had Kifayah


Keputusan