Jenis-Jenis Zakat

Jenis-jenis Zakat

Zakat Fitrah

  • Zakat Fitrah (Erti)
  • Zakat Fitrah (Kaedah)

Zakat Harta

Zakat Pendapatan

Zakat Perniagaan

Zakat Wang Simpanan

Zakat Emas/Perak

Zakat Saham

Zakat KWSP

Zakat Pertanian

Zakat Penternakan

Zakat Ma’adin, Kunuz & Rikaz