Jenis Agihan Zakat

Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf berikut:

Asnaf Fakir dan Miskin

   Bantuan Kewangan Bulanan
   Bantuan Keperluan Pendidikan
   Saguhati Hari Raya
   Pembinaan Rumah Individu
   Bantuan Makanan Bulanan
   Pembinaan rumah individu
   Kursus dan Latihan
   Bantuan Yuran Sekolah Rendah/Menengah
   Biasiswa Pelajaran
   Bantuan Sewa Rumah
   Bantuan kewangan bulanan
   Bantuan Modal Perniagaan
   Membaik Pulih Rumah
   Bantuan Perubatan
   Bantuan Pengurusan Jenazah

Asnaf Muallaf

   Saguhati Hari Raya
   Bantuan Kewangan Bulanan
   Elaun Kehadiran Kelas Agama Asas
   Bantuan Sewa Rumah
   Dermasiswa Muallaf
   Bantuan Perkahwinan
   Bantuan Umum Pelajaran
   Pembinaan Rumah Individu
   Saguhati Galakan Saudara Baru
   Bantuan Modal
   Bantuan Perubatan Muallaf
   Kursus dan Latihan
   Pembinaan Rumah Berkelompok
   Pengurusan Jenazah
   Bantuan Berkhatan

Asnaf Fisabilillah

   Bantuan Kepada Persatuan/Badan Islam
   Bina/Baik Pulih Sekolah Agama
   Dermasiswa Belajar Di Luar Negara
   Program Penerapan Nilai-Nilai Islam
   Dermasiswa Huffaz Al-Quran
   Pembinaan/Baik Pulih Institusi Agama
   Pembinaan Baik Pulih Masjid
   Pembinaan Baik Pulih Surau
   Bantuan Karpet Masjid/Surau
   Pembinaan Baik Pulih Surau Sekolah
   Dermasiswa Kecil Pelajar SAMR/T
   Bantuan Keperluan Sekolah
   Bantuan Peralatan Masjid/Surau
   Bantuan Pendidikan/Penerbitan
   Bantuan Banjir
   Bantuan Kebakaran
   Dermasiswa Pelajar Cemerlang
   Bantuan Ribut

Asnaf Gharimin

   Hutang Rawatan Dialisis
   Hutang Perubatan
   Hutang Kerana Keperluan Hidup
   Pengurusan Jenazah Tanpa Waris
   Hutang Badan/Persatuan

Asnaf Ibni Sabil

   Bantuan Musafir
   Bantuan Tiket Pergi/Balik
  Bantuan Pelajar Luar Negara

Cara Memohon   Borang