Kadar Had Kifayah

Kadar Had Kifayah

Berikut adalah kadar had kifayah yang digunakan oleh LZS bagi menentukan garis kecukupan seseorang dalam penentuan asnaf. Terdapat perkara lain yang juga dipertimbangkan oleh pegawai LZS.


  Kadar Pengiraan Had Kifayah  

JumlahRM895.00RM570.00
BilKategoriKeperluan AsasKadar Rumah Berbayar
(RM)
Kadar Rumah Percuma
(RM)
1Ketua KeluargaRumah480.00155.00
Makanan170.00170.00
Pakaian35.0035.00
Perubatan10.0010.00
Pengangkutan200.00200.00
JumlahRM415.00
BilKategoriKeperluan AsasKadar (RM)
2  PasanganMakanan170.00
Pakaian35.00
Perubatan10.00
Pengangkutan200.00
JumlahRM190.00
BilKategoriKeperluan AsasKadar (RM)
3Dewasa (18 tahun keatas)Makanan145.00
Pakaian35.00
Perubatan10.00
JumlahRM235.00
BilKategoriKeperluan AsasKadar (RM)
4Anak Belajar IPTMakanan145.00
Pakaian35.00
Perubatan10.00
Pendidikan45.00

 

JumlahRM185.00
BilKategoriKeperluan AsasKadar (RM)
5Anak Berumur 7-17 TahunMakanan95.00
Pakaian35.00
Perubatan10.00
Pendidikan45.00

 

JumlahRM120.00
BilKategoriKeperluan AsasKadar (RM)
6Anak Berumur 0-6 TahunMakanan75.00
Pakaian35.00
Perubatan10.00

Tambahan Jika Ada

1                    Tanggungan anak cacat                                                                                          200.00

2                   Penjagaan anak                                                                                                            190.00

3                   Tambahan kos perubatan penyakit kronik                                                  200.00

Pengkelasan Fakir atau Miskin

Pengkelasan sesebuah isi rumah bagi menentukan sama ada mereka fakir atau miskin adalah berbeza daripada sesebuah keluarga di antara satu keluarga yang lain. Ini bergantung kepada Had Kifayah dan bilangan isi rumah.

Contoh :-
Pak Ali dan isterinya tinggal dirumah yang disewa di kawasan Ampang dan bekerja sebagai Pengawal Keselamatan dengan pendapatan sebanyak RM1,200.00 sebulan. Selain isterinya, Pak Ali juga menanggung lima orang anak. 2 orang belajar di sekolah menengah dan 2 orang lagi belum bersekolah manakala seorang lagi anak perempuan Pak Ali sedang menunggu keputusan peperiksaan SPM.”

Berikut adalah kedudukan had kifayah bagi keluarga tersebut:-

BilKategoriKadar Had KifayahBilangan OrangJumlah (RM)
1Ketua Keluarga895.001895.00
 2 Pasangan415.001 415.00
 3 Dewasa Tidak Bekerja ( 18 tahun ke atas)190.001 190.00
 4Anak Berumur 7-17 Tahun185.003555.00
 5Anak Berumur 0-6 Tahun120.001120.00

Tambahan

1Tanggungan/Anak Cacat200.00TiadaTiada
 2 Penjagaan Anak190.00TiadaTiada
 3Kos Perubatan Sakit Kronik200.00TiadaTiada
Jumlah Had Kifayah2175.00
Pendapatan Keluarga1200.00
Jumlah Had Kifayah-975.00
(Miskin)