Info Agihan

Permohonan Agihan Zakat

Setiap permohonan zakat akan dinilai melalui tapisan haddul Kifayah. Proses kelulusan permohonan agihan boleh diringkaskan seperti berikut :

  • LZS terima permohonan borang yang lengkap dari pemohon.
  • Permohonan zakat akan dibuat semakan berdasarkan kadar had kifayah dan maklumat dimasukkan dalam Sistem Agihan Zakat
  • Proses siasatan akan dijalankan terhadap permohonan
  • Pemohon diluluskan/ditolak
  • Pemohon dikelaskan mengikut asnaf fakir atau miskin
  • Sekiranya asnaf, bantuan zakat yang bersesuaikan akan diberikan

Kenali Apa Itu Had Kifayah


Panduan Mengisi Borang Bantuan Zakat

Adakah Orang Tua, OKU dan Anak Yatim Layak Menerima Zakat?