Fatwa Zakat Negeri Selangor

Pewartaan Fatwa 2011

BilFatwaTarikhMuat Turun
1Pembayaran Zakat Oleh Syarikat Pengurus Dana Saham Amanah (Unit Trust)07/07/2011
 2Penetapan Harga zakat Fitrah Negeri Selangor Tahun 1432H/2011M07/07/2011
 3 Hukum Zakat Pelaburan Saham31/03/2011
 4 Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Pembayaran Elektronik06/01/2011

Pewartaan Fatwa 2009

BilFatwaTarikhMuat Turun
1Penetapan Harga Zakat Fitrah Negeri Selangor Tahun 1431H/2009M30/07/2009

Pewartaan Fatwa 2007

BilFatwaTarikhMuat Turun
1Had Tempoh Panggilan Muallaf25/10/2007
 2Bayaran Zakat KWSP Sejurus Pengeluaran Satu Alternatif07/07/2007
 3Zakat ke atas pendapatan FELDA dan syarikat-syarikatnya07/07/2007
 4 Harga Zakat Fitrah Bagi Tahun 1428H/200707/07/2007
 5 Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada’ Zakat07/07/2007

Pewartaan Fatwa 2005

BilFatwaTarikhMuat Turun
1Fatwa Tentang Kutipan Padi Melalui Pemotongan Terus Dari Kupon Subsidi Padi di Negeri Selangor23/06/2005
2Fatwa Tentang Kadar Uruf Emas Perhiasan Di Negeri Selangor23/06/2005

Pewartaan Fatwa 2004

BilFatwaTarikhMuat Turun
1Fatwa Tentang Harga Zakat Fitrah Negeri Selangor Bagi Tahun 1425H/2004H23/06/2005
2Fatwa Tentang Masail Asnaf Gharimin Dan Penyelesaiannya23/06/2005