Zakat Gabungan Harta/Pendapatan Berasaskan Nisab Emas

Soalan Lazim Kutipan

PENDAPATANSAHAMEMAS/PERAKSIMPANANPERNIAGAANKWSPHUTANGGABUNGAN NISAB EMASTAKAFULZAKAT DAN CUKAI