FAQ – Zakat Gabungan Harta/Pendapatan Berasaskan Nisab Emas

Soalan Lazim Kutipan

PENDAPATANPELABURANEMAS/PERAKSIMPANANPERNIAGAANKWSPHUTANGGABUNGAN NISAB EMASTAKAFULZAKAT DAN CUKAI