FAQ – Zakat Hutang

Soalan Lazim Kutipan

PENDAPATANPELABURANEMAS/PERAKSIMPANANPERNIAGAANKWSPHUTANGGABUNGAN NISAB EMASTAKAFULZAKAT DAN CUKAI