Pejabat Pos

   Pembayaran zakat harta juga boleh di buat melalui kaunter Pos Malaysia, di sekitar Lembah Klang melalui Slip Bayaran Zakat yang disediakan di kaunter-kaunter pembayaran.

Pembayar perlulah memastikan bahawa:

    • Maklumat yang terdapat pada slip bayaran zakat, hendaklah dilengkapkan sepenuhnya ;
     • Nama
     • No. Kad Pengenalan Baru dan Lama
     • Alamat
     • Jenis Zakat
     • Jumlah Zakat
    • Membuat pembayaran di kaunter Pos Malaysia berkenaan
    • Menyimpan salinan pemohon Slip Bayaran Zakat untuk tujuan rujukan


Contoh Slip Bayaran Zakat

* Resit bayaran akan dihantar dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima bayaran.