Ejen Zakat Selangor

Ejen Kutipan Zakat Selangor

Selain cara bayaran yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor, terdapat juga ejen-ejen rasmi yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor untuk mengutip zakat bagi pihak LZS. Mereka terdiri daripada firma audit, ejen cukai, syarikat, sekolah dan sebagainya. Sila klik pada pautan di bawah ini untuk mendapatkan maklumat berhubung ejen cukai tersebut.

Senarai Ejan
Senarai Nama Ejen Cukai
Senarai Nama Firma Audit
Senarai Nama Ejen Syarikat
Senarai Penolong Amil Institut Pendidikan Islam Swasta


list_ejen_zakat