Ejen Kutipan Zakat (Firma Audit & Cukai)

Ejen Firma Audit dan Cukai

Selain cara bayaran yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor, terdapat juga ejen-ejen rasmi yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor untuk mengutip zakat bagi pihak LZS. Mereka terdiri daripada firma audit dan ejen cukai. Sila download link di bawah ini untuk mendapatkan maklumat berhubung ejen cukai tersebut.

Ejen Firma Audit dan Cukai Lembaga Zakat Selangor
Senarai Nama Ejen Cukai
Senarai Nama Firma Audit
Nama Ejen Syarikat
Penolong Amil Institut Pendidikan Islam Swasta