Borang Zakat

Borang ONLINE

BilBorangMuat Turun
1Borang Potongan Gaji Secara ONLINE (Skim Berkat)
 2Pendaftaran E-Zakat ONLINE
 3Borang Pendaftaran E-Vendor

Borang Bantuan Zakat

BilBorangMuat Turun
1Borang Permohonan Agihan Zakat
2Borang Maklumat Peribadi Asnaf Fakir Miskin
 3Dokumen Lampiran Permohonan Agihan Zakat Pendidikan, Perubatan dan Hutang (Perlu ada)
 4Borang Pengesahan Pendapatan (Bagi yang tiada slip gaji) – WAJIB UNTUK SEMUA JENIS PERMOHONAN ZAKAT
 5Borang Pengesahan Sekolah Rendah/Menengah (Bagi Permohonan Yang Melibatkan Anak Sekolah).

Borang Bayaran Zakat

BilBorangMuat Turun
 2Borang Mailing (POS)
 3Borang Saham Wakaf

Manual

BilBorangMuat Turun
1Manual Pembayaran Zakat Melalui e-Pay
 2Manual SKIM BERKAT
 2Manual e-Majikan