Borang Pelaporan

ARAHAN

Sila baca Polisi dan Prosedur Penipuan dan Pendedahan Makluamt sebagai rujukan panduan.

Anda dikehendaki menyatakan secara jelas dan terperinci sebarang salahlaku atau sebarang perlanggaran terhadap peraturan dan undang-undang sedia ada yang boleh menjejaskan imej organisasi.

Adalah dimaklumkan, jika perlu anda mungki akan dipanggil untuk membantu dalam proses siasatan yang akan dijalankan.

Pengadu dan saksi kerahsiaan adalah sentiasa sulit.

SUSPEK

Nama (wajib) :

Jawatan (wajib) :

Bahagian (wajib) :

No Tel :

Emel :

ADUAN

Aktiviti salah laku (wajib) :

Tempat kejadian (wajib) :

Bukti salah laku (wajib) :

Pihak lain yang terlibat :

Komen lain :

PEMBERI MAKLUMAT

Nama (wajib) :

Jawatan (wajib) :

Bahagian (wajib) :

No Tel (wajib) :

Emel (wajib) :

SAKSI (jika ada)

Nama (wajib) :

Jawatan (wajib) :

Bahagian (wajib) :

No Tel :

Emel :