Blog Posts by Khairul Izwan

Poster wang tidak patuh syariah print-01

LZS DILANTIK EJEN WANG TIDAK PATUH SYARIAH

SHAH ALAM, 19 Mac 2018 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) menyebarluas perkhidmatannya apabila dilantik sebagai ejen terimaan Wang Tidak Patuh Syariah (WTPS) oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

Sejajar dengan pelantikan tersebut, kesemua 27 cawangan LZS di seluruh Selangor mula menyediakan perkhidmatan