SUMBANGAN HARI RAYA KEPADA FAKIR MISKIN, ANAK YATIM DAN MUALAF DAN BAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN