Shah Alam – Bank Pertanian Malaysia (BPM) telah membayar zakat perniagaannya bagi tahun berakhir 2005 sebanyak RM32,975 kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS pada 6 Mac lalu di sini.

Pengerusi MAIS, Y.A.D Dato’ Setia Haji Mohamad Adzib