• Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  • Terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini.
  • Sukacita saya ingin memaklumkan beberapa perkara mengenai pencapaian kutipan
    dan agihan zakat negeri selangor bagi tahun 2014.
  1. Prestasi keseluruhan kutipan dan agihan zakat