SHAH ALAM, 24 Mac 2015 – Bermula pada tahun ini, kesemua pengeluar zakat yang menunaikan zakat individu akan menerima Penyata Rasmi Bayaran Zakat yang diposkan ke alamat didaftarkan di Lembaga Zakat Selangor (LZS).

Penyata ini mula dipos pada awal Mac merangkumi