SHAH ALAM, 19 September 2018 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) hari ini menerima bayaran zakat perniagaan daripada Pertubuhan Peladang Negeri Selangor  (PPNS) berjumlah RM48,554.55 yang diadakan dalam satu majlis bertempat di Wisma Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor (PKPS).

PPNS diwakili oleh Pengerusi