SHAH ALAM, 25 Mei 2015—Lembaga Zakat Selangor (LZS) sedang giat menjalankan sesi taklimat khas khusus untuk kakitangan kerajaan bagi memberi penerangan berkenaan Pekeliling Zakat 2015 Taksiran Semula Unit Gaji Jabatan Akauntan Negara (AG) Negeri Selangor dan Perbendaharaan Negeri Selangor.

Taksiran yang