KUALA LUMPUR, 24 April 2015 – Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengadakan program Ziarah Media ke TV Al Hijrah bagi mengeratkan hubungan di antara institusi zakat dengan pihak media yang banyak membantu menyebarluaskan dakwah zakat, di samping membuka ruang kerjasama media